INNOVATIE IN PREVENTIEVE ZORG

WIJ ZIJN QUATER-P

ONZE FOCUS DRAAIT OM : 

DATA KWALITEIT - DATA KWANTITEIT - DATA INTERPRETATIE 

PERSOONLIJK PREVENTIEF PRO-ACTIEF PROGRAMMA 

Waar wij in geloven en voor staan zit verborgen in onze naam. Quater-P staat voor 4 maal P:

Peroonlijk Preventief Pro-actief Programma.  

Programma:

Preventie is een continue activiteit. Op basis van een regelmatige monitoring en de historische opbouw van informatie kunnen huisarts en patiënt volgens een vast programma een mogelijk ziektebeeld volgen, erop anticiperen en een ongewenste situatie voorkomen.

Preventief:

Door consistente en consequente monitoring en juiste interpretatie kan tijdig worden ingegrepen en voorkomen worden dat ziektebeelden escaleren.

Persoonlijk:

Per patiënt moet er gekeken worden naar de unieke individuele omstandigheden. Het interpreteren en valideren van individuele patiënt gegevens levert een grote bijdrage aan de vroegtijdige herkenning van bepaalde ziektebeelden.

Pro-actief:

Afwachten is geen optie. De patiënt moet op basis van feiten pro-actief benaderd worden zodat er tijdig samengewerkt kan worden aan de voorkoming van acute crisissituaties.

ONZE STANDAARD

QUATER-P HANTEERT DE NHG RICHTLIJNEN

QUATER-P STELT HOOGSTE EISEN

AAN DATA BEVEILIGING

TECHNOLOGIE

Technologie wordt ingezet om de huisarts een voorsprong geven in het organiseren en verlenen van preventieve zorg. Door Bestaande gegevens te verwerken met moderne toepassingen wordt de taak van de huisarts verlicht. Er wordt slimmer gebruik gemaakt van bestaande infrastructuren, kennis en ervaring. Quater-P verwerkt gegevens onafhankelijk van het HIS (Huisarts Informatie Systeem). Quater-P zorgt voor de harmonisatie en interpretatie van gegevens uit het HIS die op kwaliteit en kwantiteit gecontroleerd worden.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

 

Het verwerken van gegevens over de status van iemands gezondheid vereist de hoogst mogelijke bescherming van deze gegevens. De beveiliging van gegevens in de systemen van Quater-P voldoet aan de hoogste normen.

Alle gegevens worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor risicobepalingen die zijn afgesproken met de huisartspraktijk. 

&

CONTACT

BENT U BENIEUWD WAT DE SERVICE INHOUDT? 
WIJ KOMEN HET GRAAG UITLEGGEN:
 
 
 
 
 

DE HUISARTS IN DE REGIE BIJ PREVENTIEVE ZORG

CASEFINDING

Data vormen in toenemende mate de basis om kennis over ziektebeelden uit te bouwen. Echter, meer data leidt niet altijd automatisch tot meer kennis.

 

Het interpreteren van data voor de inschatting van een bepaald gezondheidsrisico is essentieel. Quater-P filtert specifieke data uit het HIS (Huisarts Informatie Systeem). Op basis van kwaliteit en bestaande richtlijnen worden deze gegevens geïnterpreteerd. De patiënten worden ingedeeld in verschillende risicogroepen. Het resultaat is een concrete actielijst die aan de huisarts en praktijkondersteuner ter beschikking worden gesteld.

De patiënten uit het HIS worden door Quater-P verdeeld in verschillende risicogroepen. Op basis van ervaring en medische specialisme bepaalt de huisarts welke patiënt er primair moet worden geselecteerd en uitgenodigd voor een preventief consult. De relevante gegevens om het consult in te leiden worden aangeleverd. Dit betreft de risicofactoren, actualiteit en kwaliteit van de gegevens en het huidige medicijngebruik behorend bij het ziektebeeld. De beschikbare informatie versnelt de voorbereiding en verbetert de kwaliteit van het consult.

03 / 
ZIEKTEBEELDEN IN CASEFINDING

De Quater-P Casefinding richt zich nu op twee ziektebeelden: Hart- en vaatziekten en Osteoporose. Deze twee ziektebeelden vragen een verschillende benadering. Dit vanwege het medisch verschil van de aandoeningen en de verschillende zorgafspraken: De preventie van hart- en vaatziekten zorg is geregeld in de ketenzorg CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) en verwante afspraken. Dit is een preventief zorgpakket in samenwerking met 1e en 2e- lijns zorg, ondersteund door de zorgverzekeraars. Osteoporose en alle verwante risico`s zijn niet geregeld in de ketenzorg. Maar sommige patiënten lopen wel een hoog risico op medische complicaties.

QP Casefinding werkt als een sorteermachine... Elke patiënt wordt ingedeeld in een risicogroep. De huisarts kan per patiënt preventieve acties ondernemen die aansluiten bij dit risico. 

02 / 
SELECTEREN OBV ERVARING
01 / 
SORTEREN OBV KENNIS

Voor de patiënt is de huisarts dé vertrouwenspersoon. Van hem wordt verwacht dat hij pro-actief gezondheidsvraagstukken oppakt en preventieve zorg verleend. Daarvoor moet hij risicopatiënten selecteren en uitnodigen. Het signaleren van risicogevallen is nu een tijdrovende bezigheid en daardoor komt niet iedere patiënt op tijd aan bod.

Quater-P ondersteunt de huisarts bij het consistent en consequent monitoren van het patiëntenbestand. Hiermee krijgt de huisarts tijdig de gekwalificeerde informatie om patienten te benaderen voor een preventief consult. De huisartsenpraktijk kan zich weer richten op de hoofdtaak:

mensen gezond maken en gezond houden.

NAVIGATIE
CONTACT INFORMATIE

info@quater-p.nl 

kvk:  65951565

© 2017 Quater-P